photo

Υποβολή Περιλήψεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Η υποβολή των περιλήψεων των προς κρίση εργασιών θα γίνεται μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.ene-congress2018.gr ή εναλλακτικά εάν υπάρχει πρόβλημα στην ιστοσελίδα με αποστολή email στο γραφείο οργάνωσης του συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Για να γίνει αποδεκτή προς κρίση η περίληψη της εργασίας πρέπει:

 • να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες υποβολής περιλήψεων
 • να συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία
 • να έχει υποδειχθεί ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση). Σε κάθε περίπτωση, η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας
 • να έχει ορισθεί ο υπεύθυνος επικοινωνίας για την ανακοίνωση και να έχουν αποσταλεί τα στοιχεία επικοινωνίας (email και τηλέφωνο) μαζί με την υποβολή της περίληψης
 • να γίνει εγγραφή στο συνέδριο και καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής σε αυτό τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.

Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (30 Μαρτίου 2018  29 Απριλίου 2018). Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεn θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών και οι περιλήψεις θα δημοσιεύονται, ανάλογα με την τελική τους αξιολόγηση, στα έντυπα ή/και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Περιλήψεις εργασιών, που αποστέλλονται με fax, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στον υπεύθυνο για την επικοινωνία μέχρι 27 Απριλίου 2018. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία: κα. Αναστασία Μιχαλέα (τηλ. 210 7223046 και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Οδηγίες σύνταξης και μορφοποίησης των περιλήψεων

Η περίληψη πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.

Η ηλεκτρονική μορφή της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένη με γραμματοσειρά Arial, Courier ή Times.

Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις χωρίς τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων και τα κέντρα προέλευσης.

Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Τον τίτλο της εργασίας
 • Το πλήρες ονοματεπώνυμο συγγραφέων με υπογραμμισμένο το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για την παρουσίαση και τη σχετική αλληλογραφία
 • Τα ονόματα των ιδρυμάτων από όπου προέρχονται οι εργασίες (Τμήματα Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορείς κ.ά.) θα πρέπει να παρατίθενται με αρίθμηση που θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ίδιο εκθέτη στο όνομα του/των συγγραφέων
 • Την περίληψη της εργασίας η οποία πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω αναφερόμενη δομή:
  • Εισαγωγή
  • Σκοπός
  • Υλικό και Μέθοδοι
  • Αποτελέσματα
  • Συμπεράσματα

Συντομογραφίες εκτός από τις πλήρως αποδεκτές και καθιερωμένες στη βιβλιογραφία, θα πρέπει να εμφανίζονται εφόσον ακολουθείται μέσα σε παρένθεση η πλήρης περιγραφή τους π.χ. άνδρες (ΑΝΔ).

Περιλήψεις εργασιών με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λπ. δεν θα γίνονται δεκτές.

Δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά του εργασιακού χώρου των συγγραφέων στον τίτλο της εργασίας ή μέσα στο κείμενο της περίληψης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής είναι:

Α. Η επιλογή της θεματικής ενότητας

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αιματολογικά προβλήματα
 • Αναζωογόνηση
 • Αναπνευστικές παθήσεις
 • Απεικονιστικός έλεγχος
 • Βιωσιμότητα και περιγεννητική φροντίδα
 • Γενετική
 • Δερματολογικά προβλήματα
 • Διαγνωστικοί δείκτες στη νεογνολογία
 • Διατροφή νεογνού
 • Διαχρονική παρακολούθηση των νεογνών της ΜΕΝΝ
 • Ενδοκρινολογικά – μεταβολικά προβλήματα
 • Εξαιρετική προωρότητα
 • Καρδιολογικά προβλήματα
 • Ιστική οξυγόνωση
 • Μηχανικός αερισμός
 • Νεογνικές λοιμώξεις
 • Νευρολογικά προβλήματα
 • Νεφρολογικά-ουρολογικά προβλήματα
 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Οφθαλμολογικά προβλήματα
 • Παθολογία της κύησης
 • Προγεννητικός έλεγχος
 • Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
 • Φαρμακολογία νεογνού
 • Χειρουργικά προβλήματα
 • Ψυχολογική υποστήριξη γονέων με νεογνά στη ΜΕΝΝ
 • Ω.Ρ.Λ. προβλήματα νεογνών

Β. Επιλογή του τρόπου παρουσίασης

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

Α. Ελεύθερη Ανακοίνωση (oral)

Β. Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster)

Επισημαίνεται ότι ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management. 

© COPYRIGHT 2018
Focus On Health
POWERED BY INFINITY

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας